‘या’ कालावधीत आवळगाव यात्रेला नदीमार्गे जाण्यावर बंदी

गडचिरोली TODAY
– नदीघाट मार्ग दहा दिवस बंद
गडचिरोली : महाशिवरात्रीनिमित्त चंद्रपुर जिल्हयातील आवळगांव येथे यात्रेचे आयोजन केले जाते. सदर दर्शनाचे ठिकाण हे नदीच्या दुसऱ्या टोकावर असून गडचिरोली जिल्हयातील नदी काठच्या गावांतील भाविकांना वैनगंगेच्या पात्रातुन नदी ओलांडून जावे लागते. या दरम्यान अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आवळगावकडे जाणारा देऊळगाव, आरमोरी नदी घाट मार्ग १८ ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत बंद ठेवला आहे.

संग्रहित छायाचित्र

महाशिवरात्रीनिमित्त जिल्हयातील विविध भागात यात्रा व जत्रांचे आयोजन केले जाते. जिल्हयानिकट असलेल्या चंद्रपुर जिल्हयातील आवळगांव येथे यात्राचे आयोजन केले जाते. यदर यात्रेला भाविकांची खुप गर्दी असते. सदर यात्रेकरीता गडचिरोली जिल्हयातील आरमोरी व इतर तालुक्यातील नदी काठच्या गावांतील भाविक दर्शनाकरीता जास्तीत जास्त संख्येने जात असतात. सदर दर्शनाचे ठिकाण हे नदीच्या दुसऱ्या टोकावर म्हणजेच चंद्रपुर जिल्हयाऱ्या सिमेमध्ये आहे. सदर ठिकाणी जाण्याकरीता वैनगंगेच्या पात्रातुन नदी ओलांडून भाविकांना जावे लागते. या दरम्यान अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याअर्थी, १८ पासुन आवळगांव येथे देऊळगाव-आरमोरी येथील वैनगंगेच्या पात्रातुन नदी ओलांडून यात्राकडे जाणारे घाट मार्ग बंद करण्यात येणार आहेत.  

सदर यात्रेकरीता गडचिरोली जिल्हयातील आरमोरी व इतर तालुक्यातील वैनगंगेच्या पात्रातुन नदी ओलांडून भाविक जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सदर यात्रेच्या देव दर्शनाकरीता जाणाऱ्या भाविकांची अनुचित प्रकार घडू नये, या दृष्टीकोणातुन सदर नदीच्या पात्रातील मार्ग तात्पुरत्या स्वरुपात बंद करण्यात यावे जेणेकरुन मानवहानी किंवा जिवीतहानी होणार नाही. सदर आदेशाचे उलंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. याबाबत कार्यवाहीची जबाबदारी तहसिलदार आरमोरी यांचेकडे निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती  जिल्हाधिकारी यांनी दिली आहे.