हिवाळी परीक्षा १६ मार्चपासून : प्रवेश पत्र निर्गमीत

GADCHIROLI TODAY
गडचिरोली : स्थानिक गोंडवाना विद्यापीठा अंतर्गत बी.एड, बी.पी. एड व एम.एड प्रथम सत्र अभ्यासक्रमाच्या हिवाळी परीक्षा १६ मार्च पासून सुरू होणार असून सर्व विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे प्रवेश पत्र निर्गमीत केलेले आहेत.
सर्व केंद्रावर विद्यापीठाने घोषित केलेल्या वेळापत्रकानुसार परीक्षा घेण्यात येणार आहे. यात कुठलाही बदल विद्यापीठाने केलेला नसून याबाबतची सर्व संबंधीतांनी नोंद घेवून वेळापत्रकानुसार नेमून दिलेल्या महाविद्यालयात परीक्षा घ्यावी. असे परीक्षा व मुल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अनिल झेड. चिताडे यांनी परिपत्रकाद्वारे कळविले आहे.