आधार प्रमाणिकरण केल्यानंतरच ‘त्या’ 388 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार पैसे

GADCHIROLI TODAY
-महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेच्या ५ याद्या प्रसिद्ध
-आधार प्रमाणिकरण करा : जिल्हाधिकारी
गडचिरोली : महाराष्ट्र शासन महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना- 2019 अंतर्गत सन 2017- 18, सन 2018-19 व सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात घेतलेल्या कर्जापैकी दोन वर्षाच्या कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रोत्साहनपर लाभ जमा करीत आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र, विविध तालुक्यातील पात्र एकूण 388 शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण न केल्याने अद्यापही त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले नाही.
या योजनेत जास्तीत जास्त़ 50 हजार रुपयेपर्यंत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. या तीन वर्षापैकी शेवटच्या वर्षात जे कर्ज घेतलेले आहे. त्या वर्षाच्या कर्जाची मुददल रक्कम विचारात घेतली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्हयातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सर्व राष्ट्रीयकृत, खाजगी बँका यांनी या योजनेत पात्र असलेल्या खातेदारांची माहिती ऑनलाईन पोर्टलवर भरलेली आहे. या योजनेत पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची विशिष्ट क्रमांकासह (V-K लिस्ट़) आजपावेतो एकुण 5 यादया प्रसिध्द झालेल्या असुन विशिष्ट क्रमांकासहची यादी संबंधीत बँका, जिल्हा उपनिबंधक व तालुका सहाय्यक निबंधक कार्यालयात तसेच गाव चावडी, ग्रामपंचायत, विकास संस्था येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. विशिष्ट क्रमांकासह यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर त्यातील शेतकऱ्यांनी संबंधीत बँकेत किंवा सेवा केंद्रामध्ये जाऊन आधार प्रमाणिकरण करावयाचे आहे. आधार प्रमाणिकरणानंतर पात्र लाभार्थ्यांची प्रोत्साहनपर लाभाची रक्कम त्यांच्या बँकेच्या सेव्हिंग खात्यावर जमा होणार आहे. तरी गडचिरोली जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार प्रमाणिकरण करुन घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी तालुक्यातील आपले सरकार, सी.एस.सी सेंटर, संग्राम केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणिकरण करुन घ्यावे. असे जाहिर आवाहन जिल्हाधिकारी व सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक यांनी केलेले आहे.
चामोर्शीतील सर्वाधिक 85 शेतकरी शिल्लक
तालुकानिहाय अहेरी 35, आरमोरी 45, भामरागड 13, चामोर्शी 85, देसाईगंज 35, धानोरा 13, एटापल्ली 15, गडचिरोली 37, कोरची 2, कुरखेडा 22, मुलचेरा 39 व सिरोंचा 48 असे एकुण 388 शेतकरी लाभार्थी आधार प्रमाणिकरण करणे शिल्लक आहेत.
समितीकडून तक्रारींचे निवारण
आधार प्रमाणिकरणासाठी गेल्यानंतर त्यांचा आधार क्रमांक किंवा त्यांच्या कर्जाची रक्कम चुकली असेल, तर त्याबाबत शेतकऱ्याने तशी तक्रार संबंधित पोर्टलवर नोंदवावयाची आहे, अशा प्राप्त़ होणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या तर तालुकास्त़रावर संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.