गडचिरोली तालुक्यातील 206 निराधारांना मिळणार अर्थसहाय्य

-संजय गांधी निराधार योजना समितीची बैठक
GADCHIROLI TODAY
गडचिरोली : गडचिरोली तालुक्यातील महाराजस्व अभियान अंतर्गत जनजागृती करुन लाभार्थ्यांचे अर्ज तलाठयांमार्फत भरुन घेण्यात आले होते. विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत प्राप्त झालेल्या अर्जापैकी 206 प्रकरणे संजय गांधी निराधार योजना समितीने मंजूर केली आहेत. या योजनेअंतर्गत निराधारांना अर्थसहाय्य मिळणार असून विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत योजनेचा लाभ घेण्याकरीता पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन तहसीलदार गणवीर यांनी केले आहे.
विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत निराधार वृध्द व्यक्ती, अंध अंपग शारीरीक व मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, निराधार विधवा, परित्यक्तया, देवदासी महिला, अनाथ बालके आदीचे जीवनमान सुसह्य करण्यासाठी विविध योजनेच्या माध्यमातून मासिक अर्थसहाय्य दिले जाते. योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरीकांपर्यंत पोचविण्याकरीता जनजागृती करुन लाभार्थ्यांचे विहित नमुन्यात अर्ज घेण्यात आले होते. विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत प्राप्त झालेले अर्ज संजय गांधी निराधार योजना समितीसमोर ठेऊन समितीचे अध्यक्ष तहसिलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा आयोजीत करण्यात आली.
सदर सभेत संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेकरीता एकूण प्राप्त प्रकरणे 92 त्यापैकी 77 मंजूर तर 15 नामंजूर प्रकरणे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत 10 प्राप्त प्रकरणे त्यापैकी 7 मंजूर प्रकरणे तर 3 प्रकरणे नामंजूर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना प्राप्त प्रकरण 1 त्यापैकी मंजूर प्रकरण निरंक तर 1 नामंजूर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दपकाळ निवृत्ती वेतन योजना प्राप्त प्रकरणे 90 त्यापैकी 66 मंजूर प्रकरणे तर 24 नामंजूर प्रकरणे, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत एकुण प्राप्त प्रकरणे 70 त्यापैकी 56 मंजूर प्रकरणे तर 14 नामंजूर प्रकरणे झालीत.
सदर सभेला नप मुख्याधिकारी, संवर्ग विकास अधिकारी हे शासकीय सदस्य उपस्थित होते. यावेळी नायब तहसिलदार डी. ए. ठाकरे, अव्वल कारकुन एल. एम. अल्लीवार, महसूल सहाय्यक एस. व्ही. कोडापे व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रजनी डोंगरे यांनी विशेष सहाय्य योजनेची प्रकरणे निकाली काढण्यास सहकार्य केले. विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत योजनेचा लाभ घेण्याकरीता पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज महाराजस्व अभियानात किंवा तहसिल कार्यालयात तलाठयांमार्फत सादर करण्याचे आवाहन तहसीलदार महेंद्र गणविर यांनी केले आहे.