अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासन सतर्क ; बालविवाहात सहभागी होणाऱ्यांवरही कारवाई

जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रशासनास निर्देश
GADCHIROLI TODAY
गडचिरोली : येत्या 22 एप्रिल रोजी अक्षय तृतीयाच्या मुहूर्तावर जिल्ह्यात बालविवाह होऊ शकतात हे बालविवाह रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणानी सतर्क राहावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संजय मीना यांनी दिले.
बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियमान्वये विवाहकरीता मुलाच्या वयाची २१ वर्षे पूर्ण व मुलीचे १८ वर्ष पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा सदर विवाह हा बाल विवाह ठरतो. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ अन्वये तरतुदीनुसार जो कोणी बाल विवाह विधीपूर्वक लावण्यासाठी चालना किंवा परवानगी देईल किंवा विधीपूर्वक लावण्यास प्रतिबंध करण्यात हलगर्जीपणाने कसुर करेल, बालविवाहास उपस्थित, सहभागी होणाऱ्या व्यक्ती विरोधात एक लाख रुपयापर्यंत दंड व दोन वर्षापर्यंत सक्षम कारावास शिक्षेस देखिल तरतूद केलेली आहे. गडचिरोली जिल्हा बाल विवाह मुक्त व्हावा, याकरिता विवाह समारंभ सोहळ्यास प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरित्या मदत करणारे सर्व लग्न पत्रिका छपाई करणारे प्रिंटिंग प्रेस चालक, मंडप डेकोरेशन चालक, फोटो ग्रापर, आचारी, मंगल कार्यालय, लान सभागृह व्यवस्थापक, बँड वादक, काटरिंग चालक, विविध जाती धर्मातील श्रध्दास्थाने व इतरांनी विवाह संमारंभाची बुकिंग कार्य घेताना विवाहाकरिता मुलीचे वय १८ वर्ष व मुलाचे वय २१ वर्ष पूर्ण झाल्याची खातरजमा करूनच होणाऱ्या विवाहासंबंधीत कामाची बुकिंग घेणे बंधनकारक राहील. असेही आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी लागू केले आहे. जिल्हात कुठेही बालविवाह झाल्याचे निर्दशनास आल्यास बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार विवाहास उपस्थित असणारे तसेच विवाहास सहकार्य करणारे, सर्व आस्थापना चालक, लग्न लावुन देणारे संबंधित धर्माचे व्यक्ती यांच्या विरुध्द कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येईल.
बालविवाह प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक, शहरी भागात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांची विवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणुन नेमणुक केली आहे. जिल्हात होणारे बाल विवाह प्रतिबंध करण्याकरिता बाल विवाह प्रतिबंध अधिकारी तसेच नप मुख्याधिकारी यांनी कार्यक्षेत्रात विवाह सोहळास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या सहकार्य करणारे सर्व आस्थापना यांची बैठक घेवून त्यासंबंधितचा लेखी अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी प्रकाश भांदककर यांच्याकडे सादर करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी संजय मीना यांनी निर्गमित केले आहे. जिल्ह्यात कुठेही बालविवाह होत असल्यास 1098 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करावे किंवा जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अविनाश गुरणुले 9403704834 या नंबरवर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.